Produkty

1. OBILNINA – OBILNÉ

  • vyrobené zo stoniek slamy, ktoré sú niekoľkokrát očistené a narezané z ekologického poľnohospodárstva
  • vznikajú ako druhotný produkt sa pri výrobe múky

2. KOMPOSTOVATEĽNÉ – PRÍRODNÉ

  • sú vyrobené výlučne z rastlinných častí – obilných stoniek
  • neexistuje nič prirodzenejšie ako úroda zo samotnej matky prírody

3. PRIATEĽSKÉ K PRÍRODE - EKOLOGICKÉ

  • slamky sú vyrábané na poli emitujúce jedovaté plyny
  • po ich použití sa nezdržiavajú na skládkach ani v oceáne roky

4. CHEMICKY NEZÁVADNÉ

  • pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne chemikálie
  • okrem toho neobsahujú mimoriadne škodlivé bisfenoly ako plasty