Našu misiu

V obave z rastúceho množstva informácií o negatívnych účinkoch nadmerných emisií fosílnych palív, ako aj z postupného neuváženého zahlcovania planéty plastami, sme sa rozhodli urobiť niečo, čo by viedlo k zlepšeniu stavu nášho životného prostredia. Často si neuvedomujeme, že aj najmenšia iniciatíva alebo zmena každodenných návykov môže mať obrovský vplyv na stav Zeme. Je čas upustiť od nevedomosti a čeliť faktom. 

Cieľom STROOI Slovensko je zabezpečiť udržateľnú planétu bez plastov na jedno použitie. 

Našou výzvou je postupovať dostatočne rýchlo, aby sme vyriešili tento problém v obrovskom rozsahu. Našim poslaním nie je len čím skôr nahradiť plasty znečisťujúce naše životné prostredie a dodávať ekologickú alternatívu k jednorazovým plastovým výrobkom, ale zároveň šíriť povedomie o ničivých vplyvoch plastového odpadu na životné prostredie.

Rozklad plastov je neuveriteľne dlhotrvajúci proces. Slamka, ktorú dnes vyhodíte, môže zostať na Zemi ďalších 200 rokov. Pre porovnanie, naša slamené slamka STROOI sa po niekoľkých týždňoch sama rozloží. A čo viac, je 100% prírodná, nevypúšťa škodlivé plyny a neohrozuje život žiadneho druhu. Preto ak máte záujem o prechod na slamené či bambusové slamky, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vzoriek a cenovej ponuky. 

Bolo by skvelé získať vašu podporu a byť tu s nami!