Našu misiu

Cieľom STROOI Slovensko je zabezpečiť udržateľnú planétu bez výrobkov na jedno použitie, ktoré nie sú ekologické a udržateľné k našej planéte.

 

Našim poslaním nie je len čím skôr nahradiť produkty znečisťujúce naše životné prostredie a nahradiť ich ekologickou alternatívou, ale zároveň šíriť povedomie o ničivých vplyvoch odpadu na životné prostredie.