ČÍTAŤ

Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“...

GDPR

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov posk...

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb...

FAQ

Mám alergiu na lepok, môžem aj tak piť zo slamenej slamky STROOI? Áno! Aj keď sú slamené slamky vyr...

4 položiek celkom