ČÍTAŤ

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“)...

GDPR

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov posk...

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia 1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z...

FAQ

Ako si môžem kúpiť slamené slamky STROOI? Slamky zo slamy si môžete jednoducho a rýchlo objedn...

4 položiek celkom